Challenger Tour
5. - 10. 6. 2017
AREÁL TK PROSTÌJOV
VSTUP VOLNÝ!

Footbagová exhibice 7.6.2014

Exhibièní pøedstavení nìkoliknásobných mistrù svìta ve footbagu.

   


UniCredit Bank
Mìsto Prostìjov Olomoucký kraj
TK PLUS ÈTS

© TK PLUS 2017